Arja Alhoranta
Tapio Autio
Edvin Hevonkoski
Martti Hömppi
Aune Kinnunen
Alpo Koivumäki
Matti Lepistö
Timo Peltonen
Veijo Rönkkönen
Niilo Rytkönen
Johannes Setälä
Ensio Tuppurainen